~The.One

19 tekstów – auto­rem jest ~The.One.

Z twoich WIEL­KICH słów stwórzmy dziś ko­medie, Ty nie mu­sisz grać, zaw­sze mówisz brednie. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 10 października 2010, 21:01

Po co mam płakać ? Znam już smak swoich łez. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 października 2010, 10:50

Na­lewasz mi wo­dy w us­ta gdy mówisz te wszys­tkie cho­re słowa ! 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 października 2010, 09:40

Wolę być szczęśli­wa niż rozsądna. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 października 2010, 15:31

Prawdą jest , że zaczy­namy coś do­ceniać gdy to stracimy.

Lecz większy ból spra­wia gdy stra­cimy coś co do­cenialiśmy cały czas , co tak bar­dzo kocha­liśmy.. tak nagle 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 września 2010, 17:29

Two­je słowa wpa­dają do mych uszu jak szty­lety , szko­da że nie mogą się obojętnie od­bić od ściany. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 września 2010, 19:31

Ura­tuj moją duszę, po­każ mi swoją miłość
Ura­tuj mo­je serce
Ura­tuj mo­je życie 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 września 2010, 08:33

Ma­rionet­ki.. Wszys­cy ma­rionet­ki.. Zda­je im się że ro­bią co chcą , a ro­bią tyl­ko to , co każe im sprężyna , ta­ka śle­pa jak one ! 

myśl
zebrała 28 fiszek • 23 września 2010, 10:44

Trze­ba naj­pierw coś skończyć , żeby móc coś zacząć. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 września 2010, 14:54

Proszę niech ktoś ot­worzy mi oczy choćby na siłę , choćbym się broniła 

myśl
zebrała 31 fiszek • 21 września 2010, 11:33

~The.One

'' Kto nie doznał miłości nader jest szczęśliwy, Bo ten ma noc spokojną i dzień nietęskliwy. ''

Zeszyty
  • wrr – Opis (op­cjo­nal­nie)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

~The.One

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność